Administratieve organisatie en interne beheersing

In het verleden hebben wij vaak moeten constateren dat bij ondernemingen de Administratieve Organisatie en Interne Beheersing (AO/IB) dikwijls (ten onrechte) een onderbelicht aspect is gebleken. Dit werd veelal ingegeven doordat bij deze ondernemingen, toen deze nog kleiner van omvang waren, de diverse aspecten van de bedrijfsvoering nog zeer overzichtelijk waren en de directe betrokkenheid van de directie/eigenaar bij de uitvoering van de dagelijkse operationele activiteiten alsmede de sociale controle binnen het beperkte personeelsbestand groot waren. Naarmate deze ondernemingen een groei doormaakten bleek deze, informele, wijze van beheersing en aansturing van de organisatie niet langer toereikend met alle gevolgen van dien. Overigens blijken in de praktijk ook bij veel middelgrote ondernemingen de AO/IB niet meer aan te sluiten op de inmiddels veranderde omstandigheden, visie of strategie van de directie.

ASG Financial Services kan u ondersteunen in het opstellen en actualiseren van uw Administratieve Organisatie hetgeen begint bij het eenduidig beschrijven van de bedrijfsprocessen binnen uw onderneming. Vervolgens worden relaties gelegd tussen deze processen en de aanwezige bedrijfsinformatie. Hierbij dient onder meer gedacht te worden aan taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, wet- en regelgeving, formulieren, risicobeheersmaatregelen, schema’s en documenten.

Naast bovengenoemde beschrijvingen van de administratieve organisatie is ook de interne beheersing van essentieel belang. Door consequent controles uit te voeren is uw organisatie beter beheersbaar en kan de betrouwbaarheid van uw informatievoorziening worden gegarandeerd. Deze interne beheersingsmaatregelen dienen de juistheid, volledigheid en tijdigheid van uw informatie(voorziening) te waarborgen. Door onze kennis en opleidingen zijn wij uitstekend in staat om de voor uw organisatie kritische beheersingsmaatregelen te identificeren alsmede u te adviseren op welke wijze deze binnen de organisatie geïmplementeerd dienen te worden.

Comments are closed.