Penibele financiële situatie geen excuus voor niet invullen belastingaangifte

Een penibele financiële situatie is geen excuus voor het niet invullen van je belastingaangifte. Dat heeft een ondernemer inmiddels ervaren die ondanks aanmaningen geen aangifte Vpb had ingeleverd.

Het kost de ondernemer uiteindelijk een boete van € 1230,--. Daarmee is het Rechtbank Gelderland coulanter dan de belastinginspecteur die initieel een boete van € 2460,-- wilde opleggen. Maar de ondernemer neemt geen genoegen met deze uitspraak en gaat in beroep bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De zitting was op 15 september, waarbij de belanghebbende ondernemer niet kwam opdagen.

Uiteindelijk blijft de de boete in stand, ondanks dat de belastingplichte later wel een aangifte van zijn inkomsten had gedaan, de BV draaide verlies dus de aangifte stond op € 0,--. Uit het vonnis:

‘Bij de beoordeling van de hoogte van de toe te passen sanctie dient te worden vooropgesteld dat een verzuimboete onafhankelijk is van de hoogte van het bedrag van de verschuldigde belasting. Niettemin kan het bedrag van de verschuldigde belasting meewegen bij het oordeel of de boete passend en geboden is. De wetgever heeft de verzuimboetes bij aanslagbelastingen verhoogd om zo de bereidheid van belastingplichtigen te versterken om hun wettelijke verplichtingen na te komen (Kamerstukken II 2008/09, 32 128, nr. 3, blz. 34). Met betrekking tot de beoordeling van de vraag of de aan belanghebbende opgelegde verzuimboete van € 2.460 passend en geboden is heeft de Rechtbank, in aanmerking nemende de verklaring van belanghebbende omtrent de slechte financiële omstandigheden waarin zij verkeert en dat zij op korte termijn zal worden geliquideerd, de boete gematigd van € 2.460 tot € 1.230. Het Hof sluit zich aan bij dit oordeel van de Rechtbank en ziet, mede gelet op het feit dat belanghebbende meermalen door de Inspecteur is gewezen op haar aangifteverplichting, dat belanghebbende weigerachtig blijft de door de Inspecteur gestelde vragen te beantwoorden en dat belanghebbende bovendien ook voor de jaren 2013 en 2014 niet aan haar aangifteverplichting heeft voldaan, geen aanleiding om de boete verder te matigen. Het Hof is van oordeel dat een boete van € 1.230 in het onderhavige geval passend en geboden is.

De boete blijft en de armlastige ondernemer moet de verlaagde - , de inspecteur had ook € 4920 op kunnen leggen - boete betalen.

Comments are closed.