Open e-mail met afzender Belastingdienst en ondertekenaar Robert Versteegen niet

De fiscus waarschuwt wederom voor een valse e-mail die in omloop is met de Belastingdienst als afzender. E-mails die ondertekend zijn door Robert Versteegen moeten niet geopend, maar gelijk verwijderd worden.

De valse e-mail bevat de volgende tekst, het bedrag en het betalingskenmerk kunnen afwijken:

Van: Belastingdienst [mailto:belastingaangifte@belastingdienst.nl]
Onderwerp: [SPAM]Belastingaangifte 2014

Bij controle van onze administratie hebben wij geconstateerd dat er een betalingsachterstand is ontstaan van uw belastingaangifte 2014.

Wij hebben geprobeerd om het openstaande bedrag te incasseren, helaas is dit niet gelukt op het rekeningnummer dat bij ons bekend staat.
Het huidige openstaande bedrag bedraagt 83,04 euro.

U ontvangt ook een schriftelijke herinnering die vandaag per post is verstuurd.

Thans verzoeken wij u vriendelijk om dringend het openstaand bedrag van ...
Te betalen u kunt het bedrag overmaken naar bankrekeningnummer NL62ABNA
0809469391 tnv "belastingdienst" onder vermelding van betalingskenmerk
BTW038372293N

Als u deze betaling heeft voldaan kunt u de brief als niet verzonden beschouwen.

Als u binnen acht dagen deze rekening niet heeft voldaan dan verzenden wij een aanmaning en hierbij worden incasso kosten gerekend

Ik hoop u voldoende geinformeerd te hebben.

Wij zien uw betaling graag tegemoet en danken u voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Robert Versteegen
Directeur Belastingdienst
N.B. Dit is een automatisch verzonden e-mail, het is niet mogelijk deze e-mail te beantwoorden.

Geopend?

Mensen die de valse e-mail geopend en erop gereageerd hebben, kunnen contact opnemen met valse-email@belastingdienst.nl. Met de gegeven informatie probeert de fiscus te achterhalen welke websites de valse e-mail hebben verstuurd. Daarna kunnen zij de hosters van deze websites misschien vragen om ze uit de lucht te halen. Ook kijkt de Belastingdienst of het mogelijk is om bij de politie aangifte te doen van fraude.

Herhaling

In augustus was er ook al een valse e-mail met als afzender de Belastingdienst in omloop. Toen was Bob Mols volgens de cybercriminelen de directeur van de Belastingdienst.

Comments are closed.