Fiscale najaarstips 2015

Eindejaarstips om geld te besparen zijn natuurlijk mooi, maar sommige acties kunt u beter ruim voor het einde van het jaar inzetten omdat ze wat meer tijd kunnen vergen. Wat kunt u dit najaar alvast in gang zetten?

Hypotheekrente voor de eigen woning vooruitbetalen

Als u verwacht dat uw belastingdruk in box 1 in 2016 lager zal zijn dan dit jaar (bijvoorbeeld omdat u volgend jaar verwacht aanzienlijk minder inkomen te genieten), dan kan het fiscaal voordelig zijn om alvast hypotheekrente op uw eigenwoningschuld vooruit te betalen. In 2015 vooruitbetaalde rente die betrekking heeft op een tijdvak dat uiterlijk op 30 juni 2016 eindigt, is nog dit jaar aftrekbaar.

Belastingschulden betalen

Openstaande belastingschulden kunt u het beste zo veel mogelijk nog dit jaar betalen. Deze schulden komen namelijk niet in mindering op de rendementsgrondslag van box 3. Alleen voor erfbelastingschulden geldt een uitzondering. Door de belasting nog dit jaar te betalen, heeft u op 1 januari 2016 een kleiner vermogen, zodat u minder belasting in box 3 betaalt.

  • U doet hiertoe uiterlijk 8 weken voor het einde van het kalenderjaar een verzoek om vaststelling van een voorlopige aanslag, of
  • U dient uiterlijk 13 weken voor het einde van het kalenderjaar een aangifte in.

Als u zich aan bovenstaande termijnen houdt en de aanslag desondanks niet vóór de jaarwisseling ontvangt, dan mag u de verschuldigde inkomstenbelasting toch in mindering brengen op de rendementsgrondslag van box 3.

Saldo van de levensloopregeling opnemen

Als u deelnemer bent van een levensloopregeling kunt u het levensloopsaldo in 2015 eenmalig bestedingsvrij opnemen. Hierbij wordt slechts 80% van het opgenomen saldo in de heffing betrokken. Het saldo dat met deze faciliteit kan worden opgenomen is het per 31 december 2013 bestaande saldo. Stortingen op de levensloopregeling van na die datum vallen niet onder deze regeling.

Schenkingen doen aan de kinderen

Ouders kunnen jaarlijks binnen bepaalde grenzen schenkingen doen aan hun kinderen zonder schenkbelasting verschuldigd te zijn. Per kind kan in 2015 € 5.277 onbelast worden geschonken.

Naast de vrijstelling voor jaarlijkse schenkingen mag een kind dat tussen de 18 en 40 jaar is één keer in zijn of haar leven een groter bedrag belastingvrij ontvangen van de ouders. In 2015 gaat het om een bedrag van € 25.322 dat onbelast mag worden geschonken, mits op deze vrijstelling in de aangifte een beroep wordt gedaan. De vrijstelling kan worden verhoogd tot € 52.752, maar dan is het kind verplicht het meerdere (alles boven de € 25.322) te besteden aan een kostbare studie of de financiering van een eigen woning. Om voor die vrijstelling in aanmerking te komen, moet aan een aantal nadere voorwaarden worden voldaan.

De tijdelijke vrijstelling van € 100.000 voor de eigen woning geldt niet meer.

U vindt alle vrijstellingen voor de schenkbelasting in 2015 op deze pagina.

Bron: Deloitte

Comments are closed.