Category Archives: Fiscaal

Wel verliesverrekening maar geen belastingteruggaaf

Uit een recent arrest van de Hoge Raad blijkt dat verliesverrekening in box 1 van de inkomstenbelasting niet per definitie leidt tot een teruggaaf voor de belastingplichtige.
In box 1 van de inkomstenbelasting zijn verliezen te verrekenen met inkomens uit werk en woning van de drie voorafgaande jaren en de negen volgende kalenderjaren. De verrekening...
Read more

Herinvesteringsvoornemen ondanks onttrokken boekwinst

De omstandigheid dat een bedrijf een met de verkoop van een bedrijfsmiddel behaalde boekwinst onttrekt aan het ondernemingsvermogen, betekent nog niet dat het niet langer een herinvesteringsvoornemen heeft. Dotatie aan de herinvesteringsreserve (HIR) blijft in principe mogelijk.
Dit blijkt uit zaak die de Hoge Raad had doorverwezen naar Hof Amsterdam (zie: ‘Gecorrigeerde winst...
Read more

Rentevergoeding bij te veel betaalde belasting? Dat is nog maar de vraag!

Als je te weinig belasting hebt betaald, moet je rente betalen. Maar hoe zit dat, als je te veel hebt betaald? In dat geval zou er zelden rente worden vergoed. Bovendien blijkt onduidelijk wanneer dat wel gebeurt. Zo meldt FD. Volgens de krant blijkt uit interne besprekingen dat de fiscus met de zogeheten belastingrente worstelt....
Read more

ZZP-organisaties: tijdelijke oplossing Wet DBA nodig

In een brandbrief aan de Tweede Kamer bepleiten ZZP Nederland, Zelfstandigen Bouw, MKB Belangen en NOAB voor een tijdelijke oplossing voor het gedoe ronde de Wet DBA. Hiervoor kan volgens hen de ‘Ondernemerscheck’ op de site van de Belastingdienst worden gebruikt. Voor de langere termijn is een eigen rechtspositie voor zelfstandigen volgens hen noodzakelijk. Volgens de...
Read more