Bedrijven krijgen weer vaker krediet

Uit een enquête onder 1.400 bedrijven blijkt dat het bedrijven vaker lukt om krediet aan te trekken. 72% van de ondernemers geeft aan dat zij hun kredietaanvraag geheel of deels gehonoreerd zagen, ten opzichte van 62% een half jaar eerder. Het slagingspercentage van kredietaanvragen ligt met de stijging naar 72% weer bijna op het niveau van begin 2013. Om de stijgende lijn voort te zetten, blijft er werk aan de winkel. Binnen het kleinbedrijf groeit het aantal gehonoreerde aanvragen bijvoorbeeld wel, maar is de toename nog relatief beperkt (van 44% naar 49%). Om MKB-ondernemers tegemoet te komen die problemen ondervinden bij het financieren van hun groeiplannen, kondigde het kabinet in juli het aanvullend actieplan MKB-financiering aan. Naast €155 miljoen aan investeringen stelt minister Kamp met het actieplan €1 miljard beschikbaar aan extra garantiekapitaal. De eerste resultaten van het actieplan worden zichtbaar. Zo kunnen kleine en middelgrote bedrijven vanaf 1 december 2014 maximaal €250.000 in plaats van €150.000 microfinanciering en begeleiding aanvragen bij de stichting Qredits met steun vanuit EZ. Met het Dutch Venture Initiative investeert EZ daarnaast in innovatieve Nederlandse bedrijven. €113 miljoen van de €150 miljoen is inmiddels toegekend aan investeringsfondsen. En bovendien gaan bedrijven, waaronder Heineken, Randstad en DSM, in 2015 met EZ aan de slag om sneller facturen goed te keuren, zodat er extra financieringsruimte ontstaat voor het MKB. Min. EZ 31-12-2014

Comments are closed.