Bedrijfsleven verbetert betaalgedrag

Het Nederlandse bedrijfsleven heeft haar betaalgedrag verbeterd. In het eerste kwartaal van 2015 betaalde zij de facturen na 43,4 dagen. Dit is het laagste cijfer sinds het begin van de metingen van bedrijfsinformatiespecialist Graydon in 2002. De oorzaken van het verbeterde betaalgedrag zijn volgens Graydon de heropleving van het ondernemersvertrouwen en het toenemende belang van een goed credit management.

Uit de barometer van Graydon blijkt dat de sector van de zakelijke dienstverlening het beste betaalt. Op de tweede plaats staat de sector land, tuin, bos en visserij en op de derde plaats IT & Telecom. De sectoren waar het minst snel betaald wordt, zijn de overheid en semi-overheid, de chemie en farmacie en de grafische en papiersector.

Frans van den Heuvel, specialist Research & Learning: 'Het betaalgedrag in de Nederlandse bedrijfswereld heeft er ooit anders uit gezien. In het tweede kwartaal van 2009, in volle crisis dus, lag het aantal dagen voordat er betaald werd op bijna 48. In 2003 duurde het zelfs gemiddeld vaak 50 dagen of meer alvorens facturen voldaan werden. De oorzaken voor de huidige verbetering zijn dubbel. Enerzijds speelt zeker de verbeterde conjunctuur een rol. Deze zorgt ervoor dat ondernemers meer vertrouwen hebben en daardoor hun beschikbare liquiditeiten sneller laten rollen. Anderzijds zijn bedrijven kennelijk steeds beter in staat om, middels een goed credit management, betalingen eerder binnen te krijgen.'

De verbetering van het betaalgedrag is volgens Graydon een goede zaak voor de Nederlandse economie, maar we moeten ook niet te optimistisch zijn. '43 dagen wachten op je geld blijft in de meeste gevallen een stuk langer dan met de klant is overeengekomen. We kunnen niet genoeg benadrukken dat het verlagen van het betaalgedrag essentieel is voor een financieel gezonde onderneming. Voldoende liquiditeiten blijven belangrijk voor een goede cashflow en dus voor investeringen in de toekomst. Bron: Graydon

Comments are closed.