Recent Posts by Stephanie

Arbeid en zorg: wijzigingen per 1 januari

In 2014 is de Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden aangenomen. Deze wet is per 1 januari 2015 in werking getreden en wijzigt de Wet arbeid en zorg op een aantal punten. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een overzicht gegeven van de maatregelen uit die wet die voor werkgevers van belang...
Read more

Recent Comments by Stephanie

    No comments by Stephanie yet.