Monthly Archives: juni 2015

Ontbrekende zakelijke ritten maken rittenregistratie onjuist

Beschikt u over een Verklaring geen privégebruik auto, dan moet u – met een rittenregistratie – kunnen aantonen dat u per jaar minder dan 500 kilometer privé met de auto rijdt. Ontbrekende ritten, ook al zijn ze zakelijk, maken de registratie onjuist. Een werknemer rijdt in een auto van de zaak. De man beschikte over een...
Read more

Autoregelingen op de schop?

Rondom de auto en uw onderneming is altijd veel te doen. Veel ondernemers en hun werknemers zijn in afwachting van de plannen die de staatssecretaris ten aanzien van de autobelastingen voor de komende jaren.
Vooruitlopend hierop presenteerde een brede coalitie van branche- tot en met milieuorganisaties een samenhangend voorstel voor de autobelastingen. Hun doelstellingen: minder...

Read more