Werkgevers: focus op vernieuwing

De werkgeversverenigingen VNO-NCW, MKB-Nederland en de AWVN hebben gezamenlijk een arbeidsvoorwaardennota 2015 opgesteld. Om Nederland in de mondiale top te willen houden, zijn werkgevers bereid het arbeidsvoorwaardenpakket te vernieuwen. Als zij niet willen meewerken, bestaat de kans dat vakbonden hier niet in worden betrokken.
De economische crisis, globalisering, en de snelle ontwikkelingen op ICT-gebied vergroten voor ondernemers de noodzaak om zich te concentreren op meer flexibiliteit en hogere kwaliteit. Volgens de werkgevers wordt het verzilveren van kansen in de toekomst, belemmert door vast te houden aan verworvenheden uit het verleden. Hoewel de werkgevers daar begrip voor hebben blijkt het lastig en soms zelfs onmogelijk om met de vakbonden bestaande arbeidsvoorwaardenpakketten aan te passen aan de ontwikkelingen. Cao-vernieuwing is in 2015 daarom cruciaal als Nederland de positie in de mondiale top willen behouden. De cao is voor werkgevers een middel, geen doel. Als het niet mogelijk blijkt om met vakbonden arbeidsvoorwaardenpakketten te vernieuwen, is de kans groot dat werkgevers, zonder vakbonden, buiten de cao om verder gaan met vernieuwing. Dit is volgens de drie werkgeversorganisaties een gemiste kans: de cao is bij uitstek een efficiënt en effectief middel om voor vitale, breed inzetbare werknemers arbeidsvoorwaardenpakketten vorm te geven die voldoen aan de eisen van de tijd. De werkgevers gaan daarom in 2015 met vakbonden aan de slag met goede afspraken over cao-modernisering, meer flexibiliteit, een toekomst bestendig pensioen en brede inzetbaarheid. Bron: VNO-NCW, MKB-Nederland, AWVN 06-01-2015

Comments are closed.