Blog

Bedrijven krijgen weer vaker krediet

Uit een enquête onder 1.400 bedrijven blijkt dat het bedrijven vaker lukt om krediet aan te trekken. 72% van de ondernemers geeft aan dat zij hun kredietaanvraag geheel of deels gehonoreerd zagen, ten opzichte van 62% een half jaar eerder. Het slagingspercentage van kredietaanvragen ligt met de stijging naar 72% weer bijna op het niveau...
Read more

Arbeid en zorg: wijzigingen per 1 januari

In 2014 is de Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden aangenomen. Deze wet is per 1 januari 2015 in werking getreden en wijzigt de Wet arbeid en zorg op een aantal punten. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een overzicht gegeven van de maatregelen uit die wet die voor werkgevers van belang...
Read more