Blog

Belang urenregistratie voor zelfstandigenaftrek

Wie geen deugdelijke urenregistratie kan laten zien, loopt het risico zijn zelfstandigenaftrek te verliezen. De rechtbank haalde onlangs een streep door deze aftrekpost, die de exploitant van een aantal huurwoningen had opgevoerd bij zijn belastingaangifte. Ondernemers met een eenmanszaak, een v.o.f. (vennootschap onder firma) of maatschap kunnen 7.280 euro van hun inkomen aftrekken als zij jaarlijks...
Read more

MKB heeft weg naar innovatiebox gevonden

De meeste bedrijven die gebruik maken van de innovatiebox kunnen gerekend worden tot het MKB, maar het grootste budgettaire beslag door de innovatiebox wordt opgeslokt door het grootbedrijf. Dit blijkt uit een brief van staatssecretaris Wiebes aan de Tweede Kamer. Uit een onderzoek van het CPB blijkt de innovatiebox echter minder effectief te zijn dan...
Read more

Werkgevers: focus op vernieuwing

De werkgeversverenigingen VNO-NCW, MKB-Nederland en de AWVN hebben gezamenlijk een arbeidsvoorwaardennota 2015 opgesteld. Om Nederland in de mondiale top te willen houden, zijn werkgevers bereid het arbeidsvoorwaardenpakket te vernieuwen. Als zij niet willen meewerken, bestaat de kans dat vakbonden hier niet in worden betrokken. De economische crisis, globalisering, en de snelle ontwikkelingen op ICT-gebied vergroten voor...
Read more

Bedrijven krijgen weer vaker krediet

Uit een enquête onder 1.400 bedrijven blijkt dat het bedrijven vaker lukt om krediet aan te trekken. 72% van de ondernemers geeft aan dat zij hun kredietaanvraag geheel of deels gehonoreerd zagen, ten opzichte van 62% een half jaar eerder. Het slagingspercentage van kredietaanvragen ligt met de stijging naar 72% weer bijna op het niveau...
Read more