Disclaimer

Uw toegang tot en gebruik van deze website vindt plaats onder de voorwaarden en bepalingen zoals hieronder aangegeven. Door toegang te zoeken tot en gebruik te maken van deze website geeft u aan, akkoord te gaan met bedoelde voorwaarden en bepalingen.

ASG Financial Services, gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht (Nederland) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 24492322, heeft alle stappen ondernomen die redelijkerwijze mogelijk zijn om ervoor te zorgen dat alle informatie op haar website www.asgfinancialservices.nl op het moment van publicatie accuraat is. ASG Financial Services accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor enigerlei verlies of schade die voortvloeit uit eventuele fouten op deze site.

ASG Financial Services accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor de accuraatheid van de informatie op sites van andere organisaties waartoe met behulp van hypertext-links vanaf deze website rechtstreeks toegang kan worden verkregen, noch kan ASG Financial Services aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade die voortvloeit uit gebruik van de hyperlinks.

Het is niet toegestaan op enigerlei wijze de inhoud van deze website te reproduceren, te wijzigen of voor commerciële toepassing te benutten, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is verleend door ASG Financial Services.

ASG Financial Services behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van deze website waaronder deze toegangsvoorwaarden, te wijzigen, aan te passen, te verwijderen en te updaten.

Deze voorwaarden en bepalingen zijn onderworpen aan de wetten en de jurisdictie van het Nederlandse recht.

Terug