Disclaimer

Disclaimer e-mail

De informatie in deze e-mail en de meegestuurde bestanden zijn vertrouwelijk
en wettig beschermd. De e-mail is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de
geadresseerde en andere geautoriseerde ontvangers. Indien U niet de
geadresseerde bent, maken wij u er op attent dat gebruik van de informatie
in de e-mail en de meegezonden bestanden, waaronder openbaarmaking,
vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden niet is
toegestaan en mogelijk zelfs onwettig. Mocht U deze e-mail abusievelijk
hebben ontvangen, dan vragen wij u de afzender op de hoogte te brengen en
het originele bericht te vernietigen. ASG Financial Services is niet
verantwoordelijk voor de inhoud van deze e-mail en wijst iedere
aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade
van een onjuiste of onvolledige verzending en/of vertraging ervan.
ASG Financial Services is niet verantwoordelijk voor meegestuurde
virussen. Het is uw eigen verantwoording om e-mails en de meegezonden
bestanden hierop te scannen. Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden
ontleend. Belangrijke afspraken of contracten dienen altijd door de daarvoor
bevoegde personen te worden ge- of ondertekend.

The information contained in this e-mail and its attachments is confidential
and legally privileged. This e-mail is intended solely for the use of the
individual or entity to whom it is adressed and others authorised to receive
it. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any
disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance to the
contents of this e-mail and any of the attachments is strictly prohibited
and may be unlawful. If received in error, we ask you to notify the sender
and delete the original message. ASG Financial Services is not liable for
the content of this e-mail and accepts no responsibility for any damage
and/or consequences of improper and incomplete transmission or delay in its
receipt. Please note that ASG Financial Services does not accept any
responsibility to scan the e-mail and attachments if any. No rights may be
concluded on behalf of ASG Financial Services by means of e-mail.
Important agreements must always be signed by the therefore authorised
persons.

E-mail: