Category Archives: Algemeen

Let op bij e-mails van Belastingdienst over betalingsachterstand

Er zijn wederom valse e-mails met als afzender de Belastingdienst in omloop. De nieuwe valse mail heeft als afzender: belastingdienst@iajdmf.com. In de valse e-mail wordt aangegeven dat er geconstateerd is dat er een betalingsachterstand is ontstaan van de belastingaangifte. Open de e-mail niet, maar verwijder hem meteen. De valse e-mails die nu worden verstuurd wijken af van...
Read more

Open e-mail met afzender Belastingdienst en ondertekenaar Robert Versteegen niet

De fiscus waarschuwt wederom voor een valse e-mail die in omloop is met de Belastingdienst als afzender. E-mails die ondertekend zijn door Robert Versteegen moeten niet geopend, maar gelijk verwijderd worden.
De valse e-mail bevat de volgende tekst, het bedrag en het betalingskenmerk kunnen afwijken:
Van: Belastingdienst [mailto:belastingaangifte@belastingdienst.nl] Onderwerp: [SPAM]Belastingaangifte 2014 Bij controle van onze administratie...
Read more

Real time inzicht in uw omzet, kosten e.d.

Wilt u niet belast worden met de verwerking van uw financiële administratie maar wel op ieder gewenst moment inzicht in uw opbrengsten, kosten, openstaande debiteuren etc? Met behulp van online toepassingen of een app op uw telefoon of tablet biedt ASG Financial Services u op ieder moment dit inzicht. Door middel van grafische overzichten worden voor...
Read more

Nieuwe EIB-krediettranche MKB

De Europese Investeringsbank (EIB) heeft 250 miljoen euro beschikbaar gesteld aan DLL en de Rabobank voor een kredietfaciliteit voor MKB-ondernemers en grotere ondernemers. Ondernemingen die voor de kredietfaciliteit in aanmerking komen, kunnen bij de bank een financiering krijgen met een rentekorting oplopend tot 0,65%. Aan DLL heeft de EIB 150 miljoen euro beschikbaar gesteld en aan...
Read more