Category Archives: Algemeen

Wiebes: geen boetegolf na 1 mei 2017

WIEBES: GEEN BOETEGOLF NA 1 MEI 2017 In een Kamerbrief geeft staatssecretaris Wiebes van Financiën een eerste voortgangsrapportage inzake de Wet DBA. In de Kamerbrief gaat de staatssecretaris in op de voortgang rond modelovereenkomsten, de communicatie en de handhaving. De bewindsman benadrukt in zijn rapportage dat met de Wet DBA alleen de VAR is afgeschaft, verder is...
Read more

Nieuwe situatie ZZP’ers

De afschaffing van de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) is definitief. De VAR wordt vervangen door een ‘stempel’ van de Belastingdienst op een overeenkomst. Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen per 1 mei 2016 werken op basis van modelovereenkomsten die de Belastingdienst heeft goedgekeurd en gepubliceerd. Als partijen zich ook volgens die overeenkomst gedragen, dan heeft de opdrachtgever vooraf...
Read more

Bedrijfsklasse micro kan jaarrekening digitaal deponeren

Vanaf 1 april kunnen ondernemingen die in de bedrijfsklasse micro vallen hun jaarrekening digitaal deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK). De bedrijfsklasse micro is sinds 1 november 2015 geïntroduceerd in de wetgeving. Een onderneming valt in de bedrijfsklasse micro als het voldoet aan twee van de drie eisen:
  • totaal activa kleiner of gelijk aan €350.000;
  • omzet...
Read more

Belastingdienst: Afgifte BTW-nummer duurt in januari en februari langer

Nieuwe ondernemers moeten in de maanden januari en februari langer wachten op de brief met hun BTW-nummer dan normaal. Dat meldt de Belastingdienst op haar site.
Normaal gesproken ontvangen nieuwe ondernemers die zich bij de Kamer van Koophandel inschrijven binnen vijf werkdagen de bevestigingsbrief met hun BTW-nummer van de Belastingdienst. Aan het begin van het...
Read more