Category Archives: Administratief en financieel

S&O-administratie: voldoe aan de eisen

Een S&O-administratie moet zodanig worden bijgehouden dat deze binnen twee maanden na afloop van het kalenderkwartaal, waarin het speur- en ontwikkelingswerk is verricht, beschikbaar is voor controle. Uit die administratie moet blijken wat de aard, inhoud en voortgang van de uitgevoerde werkzaamheden is, welke S&O-werkzaamheden zijn verricht, wat de eigen inbreng van de werknemers van...
Read more

Vanaf 2016 andere uitvoering premiekortingen

Om de verzilveringsproblematiek voor het MKB aan te pakken wil het kabinet volgend jaar een andere aanpak van de premiekortingen, buiten de loonaangifte om. Nu kunnen kleine ondernemers vaak niet de gehele premiekorting voor het in dienst nemen van werkloze jongeren, ouderen en arbeidsgehandicapten verzilveren, omdat de af te dragen premie vaak lager is dan...
Read more

Belang urenregistratie voor zelfstandigenaftrek

Wie geen deugdelijke urenregistratie kan laten zien, loopt het risico zijn zelfstandigenaftrek te verliezen. De rechtbank haalde onlangs een streep door deze aftrekpost, die de exploitant van een aantal huurwoningen had opgevoerd bij zijn belastingaangifte. Ondernemers met een eenmanszaak, een v.o.f. (vennootschap onder firma) of maatschap kunnen 7.280 euro van hun inkomen aftrekken als zij jaarlijks...
Read more