Belangrijkste wijzigingen belastingen 2016

Nu de Eerste Kamer het Belastingplan 2016 heeft goedgekeurd, kunnen de definitieve belastingtarieven per 1 januari 2016 worden gepubliceerd. Het ministerie van Financiën heeft een overzicht gemaakt met de belastingregels die per 1 januari 2016 gelden.

In dit overzicht "Belangrijkste wijzigingen belastingen 2016" staan de belastingregels met betrekking tot de inkomstenbelasting, de loonbelasting, de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk, de schenk- en erfbelasting, de belastingen op milieugrondslag, de autobelastingen, de vennootschapsbelasting en de btw, accijns en verbruiksbelasting. Ook is er beleidsinformatie te vinden met belastingtarieven 2013-2016.

Bent u benieuwd in hoeverre deze wijzigingen op u van toepassing zijn of heeft u anderzins vragen, neem dan contact met op ons op.

Comments are closed.