Yearly Archives: 2018

Wel verliesverrekening maar geen belastingteruggaaf

Uit een recent arrest van de Hoge Raad blijkt dat verliesverrekening in box 1 van de inkomstenbelasting niet per definitie leidt tot een teruggaaf voor de belastingplichtige.
In box 1 van de inkomstenbelasting zijn verliezen te verrekenen met inkomens uit werk en woning van de drie voorafgaande jaren en de negen volgende kalenderjaren. De verrekening...
Read more

Herinvesteringsvoornemen ondanks onttrokken boekwinst

De omstandigheid dat een bedrijf een met de verkoop van een bedrijfsmiddel behaalde boekwinst onttrekt aan het ondernemingsvermogen, betekent nog niet dat het niet langer een herinvesteringsvoornemen heeft. Dotatie aan de herinvesteringsreserve (HIR) blijft in principe mogelijk.
Dit blijkt uit zaak die de Hoge Raad had doorverwezen naar Hof Amsterdam (zie: ‘Gecorrigeerde winst...
Read more

Verder uitstel handhaving wet DBA

De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering arbeidsrelaties wordt verlengd tot 1 januari 2020. Wel wordt de handhaving in geval van kwaadwillenden vanaf 1 juli dit jaar iets verruimd. Vorig jaar kondigde toenmalig staatssecretaris Wiebes aan dat de handhaving van de Wet DBA wordt opgeschort tot 1 juli 2018. Hoe verder zou moeten worden...
Read more