Monthly Archives: november 2016

Fiscus wil af van papieren btw-correctie

De Belastingdienst adviseert met klem om de correctie van een btw-aangifte digitaal door te voeren via het beveiligde gedeelte van de internetsite of via aangiftesoftware, in plaats van op papier te ‘suppleren’. Als het aan de Belastingdienst ligt, wordt dit binnenkort ook verplicht. Op haar website roept de fiscus ondernemers en adviseurs op om digitaal te corrigeren....
Read more

Werkelijke koopprijs niet relevant voor bijtelling auto

Ook al heeft de werkgever een auto gekocht tegen een lagere prijs dan de cataloguswaarde, hij zal toch het bedrag van de bijtelling wegens privégebruik moeten berekenen op basis van de catalogusprijs. Een bv had aan haar enige werknemer een auto ter beschikking gesteld. Omdat de werknemer de auto ook kon gebruiken voor privédoeleinden, moest de...
Read more

Ook lege BV heeft aangifteplicht

Ook lege BV heeft aangifteplicht Een belastingplichtige moet ondanks het ontbreken van een administratie en een accountant die de jaarrekening opstelt, toch aangifte doen. Hiermee bevestigt de Hoge Raad de uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden van 15 december 2015. Het hof oordeelde dat de inspecteur in 2009 terecht een ambtshalve aanslag vennootschapsbelasting plus een verzuimboete van € 2.460...
Read more