Monthly Archives: september 2016

Wiebes: geen boetegolf na 1 mei 2017

WIEBES: GEEN BOETEGOLF NA 1 MEI 2017 In een Kamerbrief geeft staatssecretaris Wiebes van Financiën een eerste voortgangsrapportage inzake de Wet DBA. In de Kamerbrief gaat de staatssecretaris in op de voortgang rond modelovereenkomsten, de communicatie en de handhaving. De bewindsman benadrukt in zijn rapportage dat met de Wet DBA alleen de VAR is afgeschaft, verder is...
Read more

Thuiswerkende ZZP’ers mogen huurkosten gewoon aftrekken

Goed nieuws voor thuiswerkende zzp’ers met een huurhuis: je mag de huurkosten gewoon aftrekken van de winst. Dat blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad.

Het huurrecht is volgens het arrest een vermogensrecht, dat je tot het ondernemersvermogen mag rekenen. Dat betekent fiscaal heel goed nieuws voor zzp’ers. Voor ondernemers met een eigen...
Read more