Monthly Archives: april 2016

E-facturatie en de wettelijke bewaarplicht: hoe zit dat eigenlijk?

Hoe moet je de bewaarplicht zien in combinatie met e-facturatie? Is het, zoals vroeger, noodzakelijk om alle facturen te bewaren en/of te printen, terwijl ze ook digitaal zijn opgeslagen? Het antwoord is nee. Het is niet meer noodzakelijk om dit te doen, zij het onder bepaalde voorwaarden. De Belastingdienst probeert op het terrein van...
Read more

Nieuwe situatie ZZP’ers

De afschaffing van de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) is definitief. De VAR wordt vervangen door een ‘stempel’ van de Belastingdienst op een overeenkomst. Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen per 1 mei 2016 werken op basis van modelovereenkomsten die de Belastingdienst heeft goedgekeurd en gepubliceerd. Als partijen zich ook volgens die overeenkomst gedragen, dan heeft de opdrachtgever vooraf...
Read more

Bedrijfsklasse micro kan jaarrekening digitaal deponeren

Vanaf 1 april kunnen ondernemingen die in de bedrijfsklasse micro vallen hun jaarrekening digitaal deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK). De bedrijfsklasse micro is sinds 1 november 2015 geïntroduceerd in de wetgeving. Een onderneming valt in de bedrijfsklasse micro als het voldoet aan twee van de drie eisen:
  • totaal activa kleiner of gelijk aan €350.000;
  • omzet...
Read more

Aangifte IB: iets meer tijd

Tijdens de bespreking met de Kamercommissie van Financiën heeft staatssecretaris Wiebes de toezegging gedaan dat wie zijn IB-aangifte voor 4 april middernacht heeft ingediend nog voor 1 juli bericht krijgt over een eventuele belastingteruggave. De IB-aangifte over 2015 moet formeel uiterlijk 1 mei bij de fiscus binnen zijn. Dit communiceert de fiscus al geruime tijd via...
Read more