Monthly Archives: juni 2015

Nieuwe EIB-krediettranche MKB

De Europese Investeringsbank (EIB) heeft 250 miljoen euro beschikbaar gesteld aan DLL en de Rabobank voor een kredietfaciliteit voor MKB-ondernemers en grotere ondernemers. Ondernemingen die voor de kredietfaciliteit in aanmerking komen, kunnen bij de bank een financiering krijgen met een rentekorting oplopend tot 0,65%. Aan DLL heeft de EIB 150 miljoen euro beschikbaar gesteld en aan...
Read more

Persoonlijke attenties met waarde minder dan € 25 vormen geen loon

Een eigenaresse van een schildersbedrijf die haar personeel met Sinterklaas en Kerst beloonde met een chocoladeletter en een banketstaaf heeft correct gebruik gemaakt van de regeling voor kleine geschenken en hoeft geen loonheffingen af te staan. Dat oordeelde de Rechtbank Gelderland. Eiseres exploiteert een schildersbedrijf. De inspecteur van de Belastingdienst heeft in de loop van...
Read more

Meer flexwerkers en ZZP’ers

In tien jaar tijd is het aandeel werkenden met een flexibele arbeidsrelatie toegenomen van 15% procent (2004) tot 22% (2014). Het aandeel zzp’ers is in diezelfde periode toegenomen van 8 naar 12%. Vorige week publiceerden het CBS en TNO de publicatie ‘Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt: De focus op flexibilisering’, waarin een gedetailleerd beeld wordt gegeven...
Read more

Zelfstandigenaftrek blijft na belastingherziening

Regeringspartijen VVD en PvdA zijn niet van plan in de herziening van het belastingstelsel de zelfstandigenaftrek af te schaffen. De PvdA startte eerder een discussie over oneigenlijke concurrentie aan de onderkant van de arbeidsmarkt tussen werknemers met een dienstverband en zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers), wegens het fiscale voordeel voor de laatste groep. 'Afschaffing van de zelfstandigenaftrek...
Read more