Monthly Archives: februari 2015

Vanaf 2016 andere uitvoering premiekortingen

Om de verzilveringsproblematiek voor het MKB aan te pakken wil het kabinet volgend jaar een andere aanpak van de premiekortingen, buiten de loonaangifte om. Nu kunnen kleine ondernemers vaak niet de gehele premiekorting voor het in dienst nemen van werkloze jongeren, ouderen en arbeidsgehandicapten verzilveren, omdat de af te dragen premie vaak lager is dan...
Read more

Schadevergoeding vormt belast loon

Ontvangt men in verband met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst een vergoeding dan is dat in principe belast loon. Meent men dat (een deel van) de som een vergoeding van immateriële schade betreft, en daarom onbelast zou zijn, dan zal men dit moeten aantonen. De dienstbetrekking van een werknemer wordt in 2009 op diens verzoek door...
Read more

Transitievergoeding nader uitgewerkt

Op grond van de Wet werk en zekerheid is de werkgever, als is voldaan aan de voorwaarden, bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst een transitievergoeding verschuldigd indien de beëindigingsprocedure bij UWV of kantonrechter is gestart op of na 1 juli 2015. De ministerraad heeft, op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ermee ingestemd om...
Read more

Goede rittenregistratie essentieel om bijtelling te voorkomen

Wie een auto van de zaak heeft, maar geen bijtelling voor zijn kiezen wil krijgen, moet elke kilometer vastleggen. Doe je dat niet, dan gaat de fiscus er vanuit dat je met die auto privé meer dan 500 kilometer per jaar rijdt. Dan wordt je belastbaar inkomen verhoogd met de bijtelling. Dat een goede rittenregistratie...
Read more