Monthly Archives: februari 2015

Flexibele arbeidsmarkt leidt tot meer fraude

Een flexibele arbeidsmarkt leidt tot meer fraude bij bedrijven. Volgens Hoffman Bedrijfsrecherche is een oorzaak hiervan dat de flexibele werknemers minder loyaal zijn aan de werkgever. Volgens onderzoek van dit bureau leidt de groeiende onzekerheid over contractverlenging ertoe dat men sneller een misstap doet. Samen met de Vrije Universiteit Amsterdam nam Hoffman Bedrijfsrecherche een groep van...
Read more

VOF failliet, vennoot mogelijk niet

De Hoge Raad komt terug op zijn regel dat het faillissement van een VOF steeds en noodzakelijkerwijs het faillissement van de vennoten ten gevolge heeft. Een vennoot van een failliete VOF is het niet eens met zijn faillietverklaring. Hij verzoekt het hof om dit te vernietigen en hem alsnog tot schuldsanering toe te laten. Het hof...
Read more

Laag tarief voor actieve bedrijfsuitjes

Volgens Rechtbank Noord-Nederland vallen bedrijfsuitjes in de vorm van buitenactiviteiten waarvoor een sportaccommodatie – bijvoorbeeld een (mobiele) kleedruimte – beschikbaar is gesteld onder het verlaagde btw-tarief. Ontbreekt die accommodatie, dan is het normale tarief van toepassing. Een activiteiten- en evenementenbureau organiseert buitenactiviteiten voor particulieren en voor de zakelijke markt. Zij verzorgt onder meer bedrijfsuitjes, teambuildingsuitjes, zakelijke...
Read more

Vergeet niet de milieu-investeringsaftrek, maar voldoe aan de eisen

Ondernemers kunnen met de milieu-investeringsaftrek fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken. Van belang is wel dat men goed aan de eisen voldoet. Een kleine afwijking kan er toe leiden dat de gehele milieu-investeringsaftrek wordt afgewezen Een ondernemer, exploitant van een hotel-restaurant, heeft in 2010 geïnvesteerd in een verbouwing van het restaurant en de keuken van het...
Read more